החל מ-1 באוקטובר 2010 יוחמרו בדיקות זיהום האוויר לכלי רכב, במסגרת מבחן הרישוי השנתי לרכב ('טסט'). כפי שדיווחנו לכם אתמול (יום ג'), שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ, ביקש לעדכן את ערכי פליטת הפחמן החד חמצני ברכב בנזין משנת יצור 1995 ומעלה ולהוסיף למבחן הרישוי של הרכב בדיקת פחממנים לכלי רכב בנזין משנת יצור 1994 ומטה. היום התכנסה בעניין ועדת הכלכלה של הכנסת ואישרה את בקשת השר.

מה נכלל בבדיקות הזיהום החדשות?
דגמי 1995 ומעלה יחויבו בבדיקת חד תחמוצת הפחמן (CO) גם בסיבובי מנוע גבוהים ותוצאת הבדיקה תושווה לערך שקבע יצרן הרכב. כיום מבוצעת בדיקה זו רק בסיבובי סרק וערך תכולת הגז מחושב בהתאם לשנת היצור ללא הבחנה בין הדגמים השונים. לטענת משרד התחבורה מטרת הבדיקה הינה בדיקת תקינות הממיר הקטליטי.
דגמי בנזין משנת יצור 1994 ומטה, יחויבו בבדיקת תכולת פחממנים בגזי הפליטה. כאן ערכי הבדיקה אינם מחושבים בהתאם לדגם שנבדק, אלא ביחס לערך שקבע משרד התחבורה. ערכי הבדיקה החדשים נקבעו בהתבסס על מחקר שבוצע על ידי הטכניון בעבר; מחקר שמצא כי כלי רכב מיושנים מהווים מקור גדול לפליטת פחממנים והמליץ לקבוע תקני פליטה במסגרת במבחן הרישוי השנתי.

בנוסף, משרד התחבורה גם מעדכן את כמות כלי הרכב עליהן ישפיעו התקנות; על פי נתוני המשרד בדיקת חד תחמוצת הפחמן תחול על יותר מ-2.2 מיליון כלי רכב בנזין משנת יצור 1995 ומעלה ואילו בדיקת הפחממנים תחול כ-250,000 כלי רכב בנזין משנת יצור 1994 ומטה. לטענת השר הבדיקות המחמירות תואמות את הדרישות המקובלות בקהילייה האירופית.