'קופסה שחורה' במכונית – כל המידע בקליק אחדעל פי דיווח במגזין 'אוטומטיב ניוז' ארגון הבטיחות בדרכים האמריקאי, ה-NHTSA, בוחן בימים אלו את האפשרות להמליץ על תקנה שתחייב התקנת מערכת איסוף נתוני נסיעה, או כפי שמוכרת לנו מעולם התעופה בשם 'קופסה שחורה'. אחת הסיבות לדיון בנחיצות המערכת היא ההתפתחויות בעקבות פרשת הדוושה של טויוטה והתאונה המפורסמת שהביאה לפיצוץ הפרשה; פרשה שבא היה קושי לקבוע את סיבת התאונה המדוייקת.
כמובן שתקנה כזו צריכה לעבור את אישור בית המחוקקים בארה"ב אבל אם וכאשר היא תעבור היא עלולה לעורר השלכות רבות לא רק על הבטיחות הדרכים אלא גם על תעשיית הרכב ולעורר מחלוקות משפטיות.

למעשה כבר היום בחלק מהמכוניות קיימת פונקצית אגירת נתונים של שניות הנסיעה האחרונות, אך בפועל הגישה לנתונים אלו אפשרית רק ליצרנית הרכב ובאמצעות ציוד שמצוי ברשותה. התקנת קופסה שחורה במכוניות תאפשר אגירת נתונים רבים יותר, בניהם מהירות הרכב ומצב המצערת לפרק זמן ארוך יותר ואפשרות עיבודם על ידי הרשויות על מנת לקבוע את סיבת התאונה ושימוש בנתונים לצורכי מחקר.

פיתוח 'קופסה שחורה' עבור המכוניות אינו משימה קלה. מדובר במערכת איסוף ועיבוד נתונים נוספת לזו של מחשב הרכב שצריכה להשתמש בחיישני המערכות השונות במקביל. בנוסף ישנן עוד מספר בעיות פיתוח שמייקרות את עלויות הפיתוח והיצור לדוגמא: במכוניות כיום קיימת מערכת ניתוק זרם חשמלי על מנת למנוע התלקחות של הרכב מה שאומר שעל מנת לאפשר לקופסה השחורה ברכב לפעול עליה להיות מוזנת ממקור מתח עצמאי בתוך הקופה, דבר שכמובן מייקר את עלותה. עוד בעיה שעומדת בפני ישום התקנת מערכת כזו היא ההחלטה מי ייצר ויתקין את המכשיר. האם אלו יהיו היצרניות שייצרו ויתקינו כל אחת בעצמה או לפי תקן מסוים או שתהיה זו חברה חיצונית שתייצר את המערכת ותספק אותה ליצרנים ולדילרים להתקנה.

הבעיה העיקרית העומדת בפני ישום ההמלצה היא העלות הגבוהה של מערכת כזו. מחירה של קופסה שחורה למטוס עומד על כ-20,000 דולר ולפי ההערכות העלות של מערכת דומה עבור מכונית צפויה לעמוד על בין 4,000 ל-5,000 דולר. העלות הגבוהה לא תוכל להיספג על ידי היצרנים ותאלץ להתגלגל ברובה אל הצרכן, ובהתחשב בעובדה שמחירה של מכונית זולה בארה"ב עומד על כ-13,000 דולר שילובה של המערכת עלול להוביל לעליה משמעותית במחירי המכוניות.
בכל מקרה על פי כוונת ה-NHTSA החובה על התקנת מערכת כזו בכל המכוניות הנמכרות בארה"ב לא צפויה להיכנס לפועל לפני שנת 2015.