בחודש שעבר פרסמנו את מספרי המכירות של ג'נרל מוטורס לשנת 2008, כשהנתונים מראים ירידה משמעותית. עכשיו פרסמה GM את התוצאות העסקיות של 2008 – ולא שזה מפתיע מישהו, אבל הנתונים פשוט מפחידים. ההפסד של הקונצרן לשנה כולה הגיע ל-30.9 מיליארד דולר, ההפסד השני בגודלו בהיסטוריה בת 100 השנים של GM (וכפול מההפסד של קונצרן פורד שדווח בסוף ינואר). באופן מקרי סכום ההפסד היה כמעט זהה למחזור ההכנסות ברבעון האחרון, אשר נפל בשיעור של לא פחות מ-34% לעומת אותה תקופה ב-2007. קופתה של GM המשיכה להתרוקן בקצב מסחרר, וברבעון האחרון ירד המפלס בעוד 5.2 מיליארד דולר (אחרי 4.8 מיליארד ברבעון השלישי וביחד – בדיוק 10 מיליארד פחות מזומנים בחצי שנה בלבד!); GM סיימה את השנה עם רזרבות מזומנים של כ-14 מיליארד דולר, כאשר בסכום זה נכלל כבר הסיוע הראשוני שהתקבל מהממשל האמריקני, בהיקף של 4 מיליארד דולר (ומאז כבר הגיע סכום נוסף של 9 מיליארד דולר). ההפסד התפעולי ברבעון האחרון היה 5.9 מיליארד דולר וההפסד הכללי – 9.6 מיליון דולר.
בעוד עד עתה עוד הצליחו שווקים מתפתחים לשמור על רווחיות, הרי שברבעון האחרון כבר רשמה GM הפסדים בכל אחד מארבעת איזוריה: צפון אמריקה, אירופה, אסיה-פסיפי ואמריקה הלטינית-המזרח התיכון-אפריקה. בשני האזורים האחרונים הושגו רווחים ב-2007 – אך הפעם הפסידו שניהם, בשיעור של כמיליארד דולר ביחד.
בשבוע שעבר הגישה GM תכנית הבראה מפורטת לממשל האמריקאי, כחלק מבקשת סיוע נוסף בסכום שיוכל להגיע בתנאים מסויימים עד 16 מיליארד דולר.
כפי שדיווחנו בחודש שעבר, מכירות GM ב-2008 עמדו על 8.356 מיליון מכוניות, ירידה של למעלה ממיליון וכ-11% לעומת 2007. בין כל מותגי GM, היחיד שמכר יותר מכוניות ב-2008 מאשר ב-2007 היה Wuling הסיני, בו מחזיקה GM בבעלות חלקית של כשליש בלבד.

גם פורד מפסידה – והרבה – ב-2008
GM מכרה מיליון מכוניות פחות ב-2008