טלקאר, יבואנית קיה, תזמן 2385 בעלי כלי רכב מסוג קיה קרניבל לקריאת שירות (Recall). מהות התקלה – חדירת רטיבות לבית ממסרים. שיטת התיקון – התקנת כיסוי לבידוד בית הממסרים מלחות, ואף החלפה של בית הממסרים בעת הצורך. קריאת התיקון מתייחסת לכלי רכב שיוצרו בין יוני 2005 לאפריל 2014 (שני הדורות הראשונים של קרניבל).

1603293


כמקובל בקריאות שירות, התיקון יבוצע ללא תשלום מצד הלקוח. הודעה תשלח לבעלי כלי רכב אלו בהקדם. טיפול בתקלה ניתן יהיה לבצע אך ורק במרכזי השירות המורשים של היבואן.

ע"פ תקנה 306 (ב') לא תחדש רשות הרישוי רישיון רכב, אם נמסרה לבעליו הודעה על תקלת בטיחות סדרתית והיא טרם תוקנה במהלך שישה חודשים מיום מסירת ההודעה.