חברת טלקאר, יבואנית קיה, מודיעה על קריאה לתיקון לרכב הפנאי הקומפקטי, קיה נירו. 3,599 יחידות מתחילת הייצור ועד למכוניות שיוצרו ב-19 בספטמבר 2017, נדרשות לבדיקה במערכת החשמל.

מהודעת היבואנית עולה כי בדיקה שביצעה היצרנית, מצאה כשל אפשרי בממסר מתח או בית הממסרים, שיידרשו לעבור בדיקה או החלפה. כתוצאה מהתקלה, עלולה להופיע נורית תקלת מערכת כלאיים בלוח המחוונים, למרות שבמערכת ההנעה עצמה אין תקלה. משך התיקון כשעה, וביבואנית מבקשים מהלקוחות לתאם מראש את הביקור במוסך, כדי לצמצם את זמן ההמתנה.

בהתאם לתקנות הרכב בישראל, טלקאר תעביר את מספרי השלדה המעורבים בקריאה לתיקון, לידי משרד התחבורה. זה מצליב אותם עם נתוני הבעלות העדכניים במשרד הרישוי, ולאחר מכן נשלחים מכתבים לבתי בעלי הרכב. חשוב לשים לב כי חובה לבצע את התיקון בתוך שישה חודשים מיום קבלת המכתב. לאחר מועד זה רישיון הרכב לא יחודש, לא ניתן יהיה לבצע את מבחן הכשירות השנתי ("טסט") או להעביר בעלות.

1606508


התקנות קובעות עוד כי כל בדיקה, תיקון או החלפת חלקים הנכללים בקריאה לתיקון, מבוצעים ללא כל עלות מצד בעל הרכב. בעלי קיה נירו המעוניינים לבדוק אם רכבם נכלל בקריאה לתיקון, יכולים לעשות זאת באמצעות מוקד השירות של היבואנית, בטלפון שמספרו 1-800-377-775 או באתר השירות, בו גם תמצאו את רשימת המוסכים המורשים של היבואנית (שרק בהם ניתן לבצע את התיקון בחינם).