חברת דלק מוטורס, יבואנית פורד לישראל, מודיעה על קריאה לתיקון לרכב הפנאי של המותג, פורד אדג'. 307 יחידות מהדגם ששווקו בישראל משנות הייצור 2010-2007 (דור ראשון לפני מתיחת הפנים), יוזמנו למוסך לבדיקה.

על-פי הודעת היבואנית, בכלי הרכב המעורבים בקריאה לתיקון נמצא חשד לכשל במודול כרית האוויר בצד הנוסע. רכיב זה יוחלף בחדש, כמקובל במקרים כאלה ללא כל עלות מצד בעל הרכב - תקנות הרכב בישראל קובעות כי כל בדיקה, תיקון או החלפת רכיב במסגרת קריאה לתיקון, מבוצעים ללא עלות.

ביבואנית מעריכים כי זמן העבודה הנדרש עומד על שעה. בעלי פורד אדג' שרכבם נכלל בקריאה לתיקון, יוכלו לבצע את התיקון בכל אחד ממוסכי הרשת של דלק מוטורס ברחבי הארץ. ביבואנית מבקשים עם זאת לתאם מראש את הביקור, זאת כדי למנוע זמני המתנה ממושכים וכדי להבטיח שהחלקים הנדרשים עבור התיקון נמצאים במלאי המוסך.

1611546


בעלי פורד אדג' שמעוניינים לבדוק אם רכבם נכלל בקריאה לתיקון, יכולים לעשות זאת באמצעות מוקד השירות הטלפוני של דלק מוטורס (08-9139995), או באתר החברה. בהתאם לתקנות, הם יקבלו לביתם הודעה הקוראת להם להגיע למוסך. זו נשלחת לאחר הצלבת מספרי השלדה המעורבים עם נתוני הבעלות העדכניים במחשבי משרד הרישוי.

חשוב לשים לב כי התקנות קובעות חובה לבצע את התיקון, זאת בתוך שישה חודשים מיום קבלת המכתב. לאחר פרק זמן זה רישיון הרכב לא יחודש - לא ניתן יהיה לבצע את מבחן הכשירות השנתי ("טסט") או להעביר בעלות על הרכב.