היהלומים 17 | טלפון: 08-6686000 | איש קשר מנהל הסוכנות