רח' 2003 3 א.ת. | טלפון: טל: 04-6560206 פקס: 04-8135602 | איש קשר מנהל הסוכנות

יום א' לא פעיל ב'-ג-ה'-ו'&08:00-17:30 ד',שבת 07:30-14:30