מגדלי נצרת, רחוב 3001 כביש עוקף קריות נצרת | טלפון: *5502 | איש קשר מנהל הסוכנות

א- סגור , ב, ג, ה, ו 8:30-18:00 , ד,ש 8:30-16:00