האורגים 35 א. תעשיה קלה | טלפון: *5502 | איש קשר מנהל הסוכנות