הירקונים 35 | טלפון: 03-9040899 | איש קשר מנהל הסוכנות