המכונאי 29 | טלפון: 08-6784744 | איש קשר מנהל הסוכנות