המעיין 8, א.ת. ג' | טלפון: 04-6410800 | איש קשר מנהל הסוכנות