א.ת. קלה | טלפון: 08-8527777 | איש קשר מנהל הסוכנות