רח' מנאי 1 | טלפון: 04-6176555 | איש קשר מנהל הסוכנות

8:00 עד 18:00