ההסתדרות 40 | טלפון: 04-8727062 | איש קשר מנהל הסוכנות