חברת ק.מ.י, יבואנית קאיה לישראל, הודיעה על הארכת תקופת האחריות על המצברים המקוריים (אלו שהותקנו ברכב עוד בקו היצור) לשנתיים ימים (מיום המסירה) או 40,000 ק"מ, הקודם מבינם. הארכת האחריות הנה בתוקף לכל מכוניות החברה שנמסרו בישראל לאחר ה-1.10.04