חברת הליסינג ניו קופל SIXT מקבוצת שלמה הגדילה את צי הרכב שלה בחודשיים האחרונים ביותר מאלף מכוניות. הגידול נובע בעיקר מהרחבת היקף הפעילות ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים. כעת מונה צי הרכב של ניו קופל SIXT למעלה מ-35 אלף מכוניות – נתון שלטענתה מהווה כשליש משוק הליסינג בישראל.