כל הרוכש מכונית מחברת "אוטו-סנטר" עד סוף החודש, יקבל הטבה בדמות תווי קניה בסכום של 1,000-5,000 ₪, בתלות בסוג הרכב. קבלת התווים אינה מותנית בהגרלה כלשהי.