לא, לא מדובר בתוכנית הרזיה חדשה, אלא במבצע משותף של רשת "טייר-קלאב" והמשרד לאיכות הסביבה להטמנה מוסדרת של צמיגים משומשים. צמיגים משומשים הם מכת מדינה, ולא רק מבחינת איכות הסביבה: הצמיג אינו מתבלה ונעלם, מים הנאגרים בו משמשים בית גידול ליתושים נושאי מחלות, הוא פולט גזים דליקים ושריפה לא מבוקרת שלו פולטת גזים רעילים לאוויר. מכיוון שלפי המשרד לאיכות הסביבה נזרקים בישראל כל שנה כשלושה מליון צמיגים, מדובר בבעיה אמיתית. המשרד לאיכות הסביבה החל במבצע לאכיפת כללי הטיפול בצמיגים משומשים (חיתוך הצמיג והטמנתו, עדיין לא מיחזור) ורשת טייר-קלאב נרתמה למשימה – כל צמיג שיוחלף ברשת הפאנצ'ריות יזכה לטיפול הראוי ע"פ הגדרות המשרד לאיכות הסביבה.