פורשה 911 מול אודי R8 (גיליון 300)כל מכונית נבחנת באוטו על ידי יותר מכתב אחד, ויותר מפעם אחת. לרוב יבחן אוטו עוד בחו"ל, מייד עם השקתו, על מנת לקבל מושג ראשוני לגביו ולתחקר את המתכננים לגבי המכלולים השונים. לאחר הגעתו לארץ יבחן האוטו באבזור ה"ישראלי" ועל כבישים מקומיים ולפחות על ידי שני כתבים מנוסים. כלל אחד פשוט מנחה את הבוחנים – לשים את עצמם בנעליו של קונה הרכב. לכן, מכונית משפחתית תבחן עם דגש על רמת התאמתה למשפחה (נוחות כניסה ויציאה, נוחות נסיעה, מרווח פנים וכדומה) ומכונית ספורטיבית תבחן תוך דגש על נהיגה ספורטיבית, זריזות, התנהגות וכדומה.
השלב הבא הוא מבחן השוואתי מול מכוניות דומות בקבוצה. במבחן כזה, ניתן לבדוק באופן ישיר מי יותר נוחה, מי מהירה ממי ומי תבלום מוקדם יותר. כל קבוצה בהדגשים המתאימים לה. בנוסף, אנחנו בוחנים גם מכוניות משומשות ובודקים את עמידותן לאורך השנים ואת כדאיות קנייתן.

מבחני הדרכים שלנו, בוידאו או במילה הכתובה ממחישים את המחוייבות שלנו למקצוענות ואמינות.