נציגי Mio בישראל, מציעים מהיום מפות לניווט שטח בסדרת מכשירי הניווט הייעודיים של Mio מדגם C310. התוספת מבורכת שכן עד היום תוכנות השטח היו מוצר נפרד במחיר לא מבוטל. התוכנה החדשה, עמוד ענן שמה, מתבססת על מפה טופוגרפית בקנ^מ 1:50,000 ומפת כבישים ראשיים בקנ^מ 1:250,000 מהמרכז למיפוי ישראל.